Stowarzyszenie Pokolenia

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w kolejnych nieodpłatnych szkoleniach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich- "Wiemy jak- wzmocnienie kompetencji organizacji w zakresie pracy i opieki nad osobami z chorobami otepiennymi".

Szczegółowe informacje w zakładce Projekty- Wiemy jak- aktualna oferta szkoleniowa:

http://www.pokolenia.ddposwiecim.pl/pokolenia/14-pokolenia/do-projektow/44-projekt-wiemy-jak-aktualna-oferta-szkoleniowa.html