Stowarzyszenie Pokolenia
ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes:

 Agata Lorek

Wiceprezes:

 Anna Trojak

Sekretarz:

 Urszula Więcek

Skarbnik:

 Agata Szyszka-Mądro

Członek Zarządu:

 Monika Kaczmarczyk

Członek Zarządu:

 Marta Babiuch

Członek Zarządu:

 Klaudia Jankowska

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący:

 Halina Waligóra

Członek:

 Maria Rygiel

Członek:

 Katarzyna Ptaszyńska