Stowarzyszenie Pokolenia
ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes:

 Agata Lorek

Wiceprezes:

 Marta Babiuch

Sekretarz:

 Małgorzata Lalik

Skarbnik:

 Katarzyna Rał

Członek Zarządu:

 Joanna Saternus

   
   
KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący:

 Halina Waligóra

Członek:

 Maria Rygiel

Członek:

 Zofia Cynarska