Stowarzyszenie Pokolenia

projekt realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013 o wartości 109 405,00zł, z czego środki z dotacji stanowiły 98 440,00zł. Zadanie realizowane było poprzez zachęcenie oświęcimskich seniorów 60+ do aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej poprzez ofertę różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, ruchowych, wyjazdów turystycznych i kulturalnych i tym samym odciągnięcie ich od biernej postawy oraz stworzenie im warunków do samorealizacji.

Działania

Terminy

Funkcjonowanie Świetlicy Seniora od poniedziałku do piątku przez 3 godziny dziennie. W ramach świetlicy przez 1 godzinę odbywały się zajęcia integracyjne,pobudzające umysł, treningi pamięci. Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z  poradnictwa dot. możliwości i uprawnień seniorów, pomocy w rozwiązywaniu spraw. Seniorzy korzystali z gier i zabaw stolikowych, integrowali się wewnątrzsektorowo, nawiązywali nowe znajomości.
W ramach „Świetlicy Seniora” seniorzy mieli możliwość skorzystania z bieżącej prasy .

Listopad 2012 – czerwiec 2013

Poradnictwo prawne w ramach Akademii świadczone było podczas dyżurów dwa razy w miesiącu. Możliwość korzystania z poradnictwa pozwoliła zwiększyć świadomość seniorów w zakresie swoich praw, rozwiązać problemy natury prawnej osób starszych i tym samym poprawić funkcjonowanie społeczne tej grupy.

Listopad 2012 – czerwiec 2013

Opracowano i wydano Informator dla oświęcimskich seniorów, który jest kompendium niezbędnej wiedzy o uprawnieniach, możliwościach oraz instytucjach i organizacjach działających na ich rzecz na terenie miasta. Publikację wydano w nakładzie 2500 egzemplarzy. Informator sukcesywnie będzie dystrybuowany do miejsc w których przebywają seniorzy na terenie miasta, instytucji kultury, pomocy społecznej, urzędów oraz wśród uczestników Akademii, w celu jak najszerszego uświadomienia tej grupy.

Listopad- grudzień2012

Zajęcia ruchowe – 4-6 godzin w tygodniu przeznaczone były na różne formy aerobicu i gimnastyki dla seniorów, dostosowanej do potrzeb i możliwości beneficjentów Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród seniorów,  ruch sprzyjał poprawie ogólnego samopoczucia, minimalizacji skutków niesprawności, stanów bólowych oraz dostarczał przyjemności i radości.

Listopad 2012 – czerwiec 2013

Zajęcia twórcze –  4-6 godzin w tygodniu przeznaczone były na warsztaty obejmujące różne formy arteterapii. Zajęcia przyczyniły się do budzenia zainteresowań, odkrywania pasji wśród beneficjentów, pozwoliły na zabawę ze sztuką. Dzięki zajęciom uczestnicy poznawali nowe i ciekawe techniki plastyczne oraz tajniki zdobienia przedmiotów i „nadawania im drugiego życia”.

Listopad 2012 – czerwiec 2013

Zajęcia komputerowe-  12 godzin w tygodniu przeznaczone były na zajęcia przeciwdziałające e-wykluczeniu. Utworzono 6 grupy dla osób, które dotychczas nie miały styczności z komputerem oraz 2 dla osób średnio-zaawansowanych.  Korzystanie z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych staje się w coraz większym stopniu warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Listopad 2012 – czerwiec 2013

Kino dla Seniora- zakupiono i wydano wśród uczestników Akademii 527 biletów do kina. Przedsięwzięcie pobudziło potrzeby kulturalne oświęcimskich seniorów, zainteresowanie seansami kinowymi było ogromne. Seniorzy pobierali bileciki uprawniające ich do obejrzenia dowolnego filmu w „Naszym Kinie” funkcjonującym w ramach Oświęcimskiego Centrum Kultury.

 

Listopad 2012 – czerwiec 2013

Inicjatywy kulturalne i turystyczne, które w istotny sposób wpłynęły na przeciwdziałanie izolacji społecznej i kulturalnej osób starszych. Wyjazdy zorganizowane w 2012r. I 2013r. pozwoliły na aktywne spędzenie czasu wolnego najstarszemu pokoleniu, uwrażliwiły ich na kulturę i sztukę. Przyczyniły się także do nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych w tej grupie wiekowej.
Zorganizowano 9 wyjazdów:
1. Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach, gdzie uczestnicy obejrzeli przedstawienie „Anna Karenina”.
2. Wycieczka do Krakowa, gdzie kolejna grupa seniorów zwiedziła muzeum Podziemi Rynku i obejrzała spektakl „Boenong, Boening” w teatrze Bagatela.
3. Wizytę w Parku Św. Mikołaja w Zatorze, podczas której seniorzy zwiedzili krainę bajek, spotkali się ze św. Mikołajem, uczestniczyli w warsztatach zdobienia bombek choinkowych oraz otrzymali pamiątkowe zdjęcia z gospodarzem i certyfikaty pomocników świętego.
4. Wyjazd do Teatru Śląskiego w Katowicach na spektakl Kazimierza Kutza „Piąta strona świata”
5. Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Singielka”-monodram w wykonaniu Anny Guzik
6.Wizyta w Parku Miniatur w Inwałdzie, podczas której seniorzy poznali najcenniejsze zabytki świata
7.Wycieczka do skansenu w Wygiełzowie, gdzie seniorzy zwiedzili muzeum i zabytki skansenu.
8. Wycieczka do Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
9. Wyjazd do Parku Leśnych Niespodzianek w Ustroniu.

Listopad 2012 – czerwiec 2013