Stowarzyszenie Pokolenia

1. 20.09.2014 (sobota) – Kraków, g.9.00-17.00
„Porozumiewanie się z osobami dotkniętymi otępieniem"

– warsztat wyjazdowy prowadzony przez członka Małopolskiej Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera, dr Michała
Gwiżdża, psychologa, terapeutę zajęciowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wykładowcę UJ, doświadczonego szkoleniowca i przede wszystkim praktyka w pracy z osobami dotkniętymi otępieniem i ich rodzinami

pobierz kartę zgłoszeniową na szkolenie

 

2. 07.10.2014 (wtorek) – Oświęcim, sala szkoleniowa Hotel Olimpijski, g.10-16.00
„Aspekty prawne opieki nad chorym z otępieniem i zaburzeniami pamięci"

- szkolenie prowadzone przez P. Rafała Niteckiego, prawnika i doświadczonego szkoleniowca

pobierz kartę zgłoszeniową na szkolenie

 

3. SZKOLENIE: OPIEKA NAD CHORYM Z DEFICYTEM PAMIĘCI I CHOROBAMI OTĘPIENNYMI (Oświęcim, 8 godz. szkoleniowych)

 1. Rozwiązywanie problemów dnia codziennego (organizacja przestrzeni, higiena osobista, żywienie).

 2. Zaburzenia zachowania w chorobie otępienia - zasady postępowania z chorym ułatwiające sprawowanie opieki.

 3. Negatywne konsekwencje sprawowania opieki nad osobą chorą – zespół wypalenia, sposoby radzenia sobie.

 4. Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasady pielęgnacji obłożnie chorego.

Prowadzący: JOANNA SATERNUS – pedagog, psycholog, terapeuta rodzinny; od 20 lat związana z pomocą społeczną oraz RADOSŁAW GĄSKA - pedagog, ratownik, specjalista ds BHP, szkoleniowiec.

Terminy warsztatu:

14 listopada (piątek)   pobierz kartę zgłoszeniową na szkolenie

15 listopada (sobota) pobierz kartę zgłoszeniową na szkolenie

 

4. SZKOLENIE WYJAZDOWE 28-29 listopada 2014r.

28.11.2014r.

 1. Wizyta studyjna w Centrum Alzheimera w Warszawie
 2. Wizyta studyjna w Domu Dziennego Pobytu dla osób z dysfunkcjami neurologicznymi w Warszawie
 3. Warsztat z zakresu chorób otępiennych (etiologia, metodologia pracy,współpraca z rodziną)

29.11.2014r.

Wizyta studyjna w Zakładzie Opieki Leczniczej "Pod Dębami"  w Łodzi

Oranizator zapewnia:

 • przejazd na trasie Oświęcim-Warszawa-Łódź-Oświęcim
 • nocleg
 • wyżywienie (obiad i kolację w dn.28.11.2014 oraz śniadanie i obiad w dn.29.11)

pobierz kartę zgłoszeniową

 

5. SZKOLENIE: ETIOLOGIA, KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE ORAZ TERAPIA OTĘPIENIA

4 grudnia 2014r. g.9.30, Oświęcimskie Centrum Kultury

- pobierz kartę szkoleniową na szkolenie

 1. Kryteria rozpoznawania otępienia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10.

 2. Przyczyny otępień i epidemiologia.

 3. Proste metody badania neuropsychologicznego.

 4. Przyczyny, profile kliniczne, różnicowanie i terapia wybranych zespołów otępienia:

 1. Otępienie typu Alzheimera

 2. Demencja pochodzenia naczyniowego

 3. Inne otępienia - zespół Picka, choroby prionowe, zespoły Parkinsona, otępienie w zakażeniu HIV.

 1. Prewencja pierwotna i wtórna zespołów otępienia.

Prowadzący: dr Jolanta Życińska, adiunkt w katowickim Wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, członek Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Jej zainteresowania badawcze obejmują: prewencję chorób przewlekłych, psychoterapię osób chorych somatycznie, podmiotowe i społeczne zasoby zdrowotne w okresie starości. Jest ekspertem w projektowaniu szkoleń i programów wdrożeń, m.in.była współtwórcą programu szkoleniowego dla personelu medycznego MEDICOVER.

 

6. WARSZTAT: FORMY PRACY I AKTYWIZACJI OSÓB Z DEFICYTEM PAMIĘCI I CHOROBAMI OTĘPIENNYMI (Oświęcim)

(warsztat 2 -dniowy)

1. Największą wartością w opiece jest sam opiekun

2. Organizacja czasu chorego (dobre praktyki)

3. Profilaktyka w chorobie Alzheimera

4. Kreatywna opieka, rodzaje terapii

5. Komunikacja z osobami demencyjnymi

6. Nowoczesna grupa samopomocowa

Prowadzący: PIOTR CZOSTKIEWICZ- trener, działacz społeczny, lider inicjatywy „Przystanek Alzheimer” realizowanej przez Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich” w Warszawie

Terminy warsztatu:

11-12 grudzień 2014 (czwartek-piątek)  pobierz kartę zgłoszeniową na szkolenie

13-14 grudzień 2014 (sobota-niedziela) pobierz kartę zgłoszeniową na szkolenie