Stowarzyszenie Pokolenia

Wielki Bal Seniorów jest największą imprezą na terenie powiatu oświęcimskiego integrującą środowisko osób starszych.

Pomysł organizacji imprezy dla seniorów w takiej formie zrodził się w 2008 roku i zdążył  już  na stałe  wpisać się w kalendarz imprez organizowanych na rzecz oświęcimskich osób w jesieni życia.

Wielki Bal organizowany przez Stowarzyszenie „Pokolenia” przy DDP w Oświęcimiu wspólnie z Dziennym Domem Pomocy oraz Oświęcimskim Centrum Kultury odbywa się w miesiącu październiku. Tym samym jest okazją do uczczenia Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

W imprezie bierze udział 200-300 seniorów. W środowisku seniorskim uczestnictwo w balu ma charakter prestiżowy,  traktowane jest z wielką powagą i poprzedzone długimi przygotowaniami. Tego dnia wszystkie osoby starsze prezentują się odświętnie, zapominają o codziennych troskach i niedyspozycjach.

Wartym podkreślenia jest fakt, że impreza jest bez barier architektonicznych, udział w niej biorą osoby z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi i niepełnosprawnością.

Bal podzielony jest na dwie części. W pierwszej zapewniamy uczestnikom doznania artystyczne. Dbamy o to, by na scenie prezentowali się artyści- seniorzy, którzy tym samym dają balowiczom dobry przykład aktywności w wieku senioralnym. Wybieramy także najbardziej aktywnego i prężnego seniora roku, któremu na Balu zostaje  wręczona przez Prezydenta Miasta statuetka „Super Seniora ”. 

Druga część imprezy to zabawa taneczna przy zespole muzycznym, połączona z licznymi konkursami. Ich laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody, pozyskane przez stowarzyszenie od sponsorów. Uczestnikom zapewniamy także poczęstunek, a udział w całej imprezie jest nieodpłatny.

W realizacji przedsięwzięcia niezwykle pomocni są wolontariusze (młodzież gimnazjalna), którzy pomagając jednocześnie integrują się z pokoleniem swoich dziadków.
Bal jest doskonałą okazją do spotkań, wspólnego spędzania czasu, wymiany doświadczeń i informacji ważnych dla seniorów. Inicjatywa ta sprzyja także przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób starszych.