Stowarzyszenie Pokolenia

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ze środków FIO. Projekt miał za zadanie pomóc oświęcimskim seniorom w dostępie do informacji, przyczyniać się do przeciwdziałania ich samotności, wspierać aktywność osób starszych. W ramach projektu wydane zostały materiały: ulotki informujące jak krok po kroku rozwiązać dany problem oraz informator dla oświęcimskich seniorów. Wartość projektu: 46532,73 zł, z czego 39 822,73 zł stanowiły środki z dotacji. Za realizację tego projektu nasze stowarzyszenie otrzymało nagrodę Starosty Oświęcimskiego w ramach konkursu „Kalejdoskop Inicjatyw 2010".

REALIZACJA PROJEKTU:

DZIAŁANIA TERMINY

Świadczenie poradnictwa dla seniorów i ich rodzin przez 20 godzin tygodniowo: usługi doradcze, informacyjne. Stanowisko komputerowe z dostępem do internetu – ze wsparciem dyżurujących w  obsłudze sprzętu.

Czerwiec- grudzień 2009

Świadczenie specjalistycznego wsparcia psychoterapeutycznego dla seniorów, w tym w miejscu ich zamieszkania.

Czerwiec- grudzień 2009

Doradztwo i orzecznictwo z dziedziny prawa w zakresie praw obywatelskich, majątkowych, spadkowych itp.

Czerwiec- grudzień 2009

Prelekcje dla seniorów:
„Żyć zdrowo w jesieni życia”- wykład socjologii zdrowia
„Wewnętrzne siły”- spotkanie edukacyjne z refleksologiem
„Bezpieczny senior”- wykład komendanta straży miejskiej 
„Twoje serce”- prelekcja w ramach profilaktyki zdrowotnej
Dwukrotnie zorganizowano spotkania dobrego słyszenia i nieodpłatne badania słuchu dla seniorów

Czerwiec- grudzień 2009

Opracowanie i wydawnictwo 30 tysięcy ulotek informacyjnych dla seniorów:
-jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności
jak dbać o swoje bezpieczeństwo
-jak uzyskać dodatek mieszkaniowy
-jak załatwić dom pomocy społecznej
jak załatwić zakład opiekuńczo-leczniczy
jak skorzystać z leczenia uzdrowiskowego
jak załatwić legitymację osoby niepełnosprawnej
jak załatwić usługi opiekuńcze i pielęgniarskie
jak załatwić usługi rehabilitacyjne
jakie ulgi i uprawnienia przysługują seniorom
jak załatwić kartę parkingową
jak uzyskać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
jak krok po kroku zorganizować pogrzeb osoby bliskiej
jak zaopatrzyć się w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
jak uzyskać dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Czerwiec- grudzień 2009

Opracowanie i wydawnictwo informatora dla oświęcimskich seniorów w nakładzie 2000 egzemplarzy.

Czerwiec- grudzień 2009