Stowarzyszenie Pokolenia

Projekt współfinansowany z Województwa Małopolskiego.

W ramach działań seniorzy brali udział w warsztatach integracyjnych, plastycznych, grach ruchowych, warsztatach kulinarnych. Zdobyli również wiedzę w zakresie stylu ubioru odpowiedniego do rodzaju sylwetki i skorzystali z zabiegów upiększających. Wartość projektu to 7.029,85 zł., z czego 6.413,35 zł stanowiły środki z dotacji.

Rodzaj zrealizowanych działań

Okres realizacji

Zajęcia integracyjne – zabawy aktywizacyjne i edukacyjne wg konspektu. Celem tych zajęć było przełamanie barier, jak najlepsze poznanie się grupy i stworzenie atmosfery sprzyjającej dalszej pracy.

3 Lipiec 2010

 

Twórcze odkrywanie siebie - zajęcia mające na celu pobudzić wyobraźnię, pozwolić odkryć nowe zainteresowania, wzmocnić poczucie wartości oraz sprzyjać dalszej integracji grupy poprzez pracę prowadzoną w 4 grupach roboczych:

  • rysunek węglem
  • zdobienie przedmiotów techniką decupage
  • plecionki ze sznurka – makrama
  • rzeźba z masy solnej.

31 Lipiec 2010

 

W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia i gry ruchowe na sali rehabilitacyjnej oraz plenerowe (w ogrodzie) z wykorzystaniem nowoczesnej siłowni zewnętrznej.

21 Sierpień 2010

 

Kulinarne potyczki - warsztaty kulinarne, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowych zasad odżywiania się seniorów. Uczestnicy zostali podzieleni na  grupy zadaniowe, które pracowały podczas przygotowywania wylosowanej potrawy. Następnie odbyła się wspólna degustacja przygotowanych posiłków.

28 Sierpień 2010

 

Salon piękności – to zajęcia mające na celu uświadomienie osobom starszym, iż nigdy nie jest za późno, by o siebie zadbać. Podczas zajęć uczestnicy przechodzili małe metamorfozy poprzez poradnictwo w zakresie stylu ubioru odpowiedniego do sylwetki oraz poddanie się zabiegom upiększającym takim jak: manicure, maseczki regeneracyjne, makijaż, zmiana fryzury, masaż. Zajęcia miały charakter relaksacyjny.

11 Wrzesień 2010

 

Z kulturą za pan brat - wyjazd na spektakl do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Mayday” . Udział w spotkaniu zapewnił kontakt odbiorcom projektu ze sztuką, uświadomił potrzebę wzbogacenia życia duchowego, a tym samym zwiększenia aktywności kulturalnej.

15 październik 2010

 

Co, gdzie, kiedy - spotkanie mające wyposażyć uczestników projektu w niezbędne informacje odnośnie ich praw i możliwości, miejsc przyjaznych seniorom na terenie powiatu, sposobów poszukiwania informacji i form aktywności w jesieni życia; wręczenie materiałów informacyjnych.

23 Październik 2010