Stowarzyszenie Pokolenia

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim o wartości 21 128,00zł, Przez cztery miesiące grupa 25 seniorów i 5 młodych osób regularnie uczestniczyła w zajęciach ośrodka wsparcia zorganizowanych w miesięcznych blokach tematycznych.

REALIZACJA PROJEKTU:

DZIAŁANIA

TERMINY

Funkcjonowanie „Kącika czytelniczego” zapewniający dostęp do codziennej prasy. Gry i zabawy stolikowe. Poradnictwo dot. możliwości i uprawnień seniorów, pomoc w rozwiązywaniu spraw.
Kawiarenka zapewniająca gorące i zimne napoje oraz drobny poczęstunek sprzyjająca budowaniu dobrej atmosfery  oraz integracji.
Organizacja zajęć ruchowych , zajęć twórczych, komputerowych.

Wrzesień 2012 – grudzień 2012
Ośrodek wsparcia działał 3 dni w tygodniu (poniedziałki, wtorki, czwartki) przez 4 godziny dziennie,     
w godz. 15.00-19.00

Organizowanie codziennych zajęć tematycznych w ramach bloku „Międzypokoleniowa integracja”, tj. spotkań wzmacniających więzi między pokoleniami, przełamujących stereotypy, m.in. zajęć integracyjnych, socjoterapeutycznych, komunikacyjnych.

Wrzesień 2012

 

Organizowanie tematycznych zajęć w ramach bloku „Międzypokoleniowa wymiana umiejętności”, tj. spotkań wzmacniających więzi między pokoleniami, przełamujących stereotypy, pozwalających na wzajemne przekazywanie sobie wiedzy, wspólną zabawę, poznanie charakterystycznych dla pokoleń potraw, tańców, sprzętów itd.

Październik 2012

 

Organizowanie tematycznych zajęć w ramach bloku „Edukacja regionalna i podtrzymywanie obrzędów tradycyjnych”, tj. spotkań pozwalających na poznanie historii i zasobów regionu, atrakcji turystycznych, kultywowania tradycyjnych obrzędów andrzejkowych itd. Uczestnicy poznawali atrakcje regionu zamieszkania z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. W grupkach międzypokoleniowych odnajdywali ciekawe miejsca w okolicy Oświęcimia i prezentowali je grupie. Klubowicze wzięli również udział w wirtualnym spacerze po zamku w Pszczynie oraz mieście Oświęcim. Uczestnicy zwiedzili Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz wzięli udział w otwarciu wystawy w Muzeum Zamek w Oświęcimiu „Tajemnice Krypty”. Mieli także okazję zwiedzić ekspozycje znajdujące się w muzeum. Największym wyzwaniem w tym okresie było opracowanie i wykonanie strojów regionalnych Oświęcimianina i Oświęcimianki.  Ostatni tydzień miesiąca poświęcony był tradycjom andrzejkowym. Uczestnicy przygotowywali dekoracje, piekli faworki, wymieniali się wiedzą na temat wróżb i w końcu wzięli udział w zabawie andrzejkowej. Zabawa była doskonałą formą integracji obu pokoleń.

Listopad 2012

 

Organizowanie tematycznych zajęć w ramach bloku „Pasje małe i duże- międzypokoleniowe inicjatywy artystyczne”, tj. cyklu spotkań ze sztuką i kulturą.
Zajęcia ukierunkowane były na odkrywanie i budzenie zainteresowań wśród uczestników. Klubowicze dzielili się swoimi pasjami, zaproszono również znanego oświęcimskiego pasjonata Pana Tadeusza Firczyka, który opowiedział uczestnikom o swoich zainteresowaniach. W okresie przedświątecznym uczestnicy brali udział w  zajęciach twórczych, wykonywali różnorodne ozdoby świąteczne. Klubowicze ubrali swoją choinkę oraz wzięli udział w spotkaniu świątecznym i sylwestrowym.
Na zakończenie projektu (27 grudnia) uczestnicy wzięli udział w projekcji filmu 3D „Hobbit” w nowoczesnym kinoplexie, co zwłaszcza dla seniorów było dużym przeżyciem.

Grudzień 2012