Stowarzyszenie Pokolenia

Projekt realizowany jest w 2014r., współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „WIEMY JAK" realizowany przez Stowarzyszenie „Pokolenia" ma na celu wzmocnienie kompetencji członków organizacji pozarządowych w zakresie wiedzy o chorobach otępiennych i Alzheimerze, sposobie pracy z chorymi i ich rodzinami oraz stworzenie platformy współpracy, wymiany doświadczeń członków NGO z terenu małopolski zajmujących się problematyką osób starszych i niepełnosprawnych poprzez cykl szkoleń i warsztatów.

Wartość projektu wynosi 32 310,00 zł., z czego środki z dotacji stanowią 26 650,00zł.

Przewidujemy następujące zagadnienia szkoleniowe:

  1. Aspekty prawne opieki nad chorym z otępieniem i zaburzeniami pamięci: kontakt z opiekunem, powinności lekarza, ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite, opieka a kuratela, czynności zaradcze, świadczenia z tytułu niepełnosprawności i z tytułu opieki. (Oświęcim)
  2. Etiologia chorób otępiennych – rodzaje, charakterystyka, objawy, przyczyny powstawania, diagnostyka, dostępne możliwości leczenia, profilaktyka, przyczyny zachowań.(Oświęcim)
  3. Opieka nad chorym z deficytem pamięci i chorobami otępiennymi – higiena, opieka nad osobami leżącymi (warsztat dla 15 osób- 2 edycje, Oświęcim)
  4. Organizacja czasu oraz aktywizacja osób z deficytem pamięci i chorobami otępiennymi oraz chorobą Alzheimera – organizacja dnia, metody pracy, aktywizacja, terapia, formy wsparcia, komunikacja z chorym. (2-dniowy warsztat dla 15 osób – 2 edycje, Oświęcim)
  5. Porozumiewanie się z osobami dotkniętymi otępieniem – warsztat wyjazdowy prowadzony przez członka Małopolskiej Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera połączony z wizytą studyjną (Kraków - zapewniamy transport na trasie Oświęcim-Kraków-Oświęcim)
  6. Metodologia pracy z osobami chorymi na Alheimera - warsztat wyjazdowy, połączony z wizytami studyjnymi w Warszawie i Łodzi. (Warszawa - zapewniamy transport na trasie Oświęcim-Warszawa-Oświęcim)

Udział we wszystkich szkoleniach i warsztatach jest bezpłatny!

Aktualna oferta szkoleniowa