Stowarzyszenie Pokolenia

Projekt o wartości 12 790,00zł, z czego 9 000,00 stanowiły środki pochodzące z dotacji Województwa Małopolskiego z zakresu pomocy społecznej. Projekt zwiększył bezpieczeństwo seniorów w domu i na ulicy poprzez zorganizowane prelekcje, przygotowane materiały edukacyjne oraz odblaski w które wyposażyliśmy seniorów z powiatu oświęcimskiego.
REALIZACJA PROJEKTU:

DZIAŁANIA

TERMINY

Kampania na rzecz bezpieczeństwa seniorów: dystrybucja plakatów i ulotek oraz gadżetów odblaskowych wśród osób starszych z powiatu oświęcimskiego.
Do wszystkich gmin powiatu oświęcimskiego skierowano komplet materiałów  związanych z projektem: plakatów, ulotek, mini-folderów oraz odblasków w celu rozprowadzenia ich w miejscach przyjaznych seniorom w danym  obszarze.
Kampania w ramach projektu prowadzona była podczas wszystkich imprez w których udział brało stowarzyszenie, m.in. podczas powiatowego pikniku organizacji pozarządowych, jubileuszu, wielkiego balu seniorów.
Podczas wszystkich prelekcji  seniorzy również otrzymywali materiały przygotowane w ramach projektu.

Wrzesień-listopad 2012

Prelekcje nt. bezpieczeństwa seniorów, praw i możliwości osób starszych, praw konsumenckich:
1.Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji. Seniorzy mieli okazję poznać najczęstsze przypadki przestępstw wobec osób starszych oraz sposoby zwiększenia swojego bezpieczeństwa, jak ochronić siebie i swoje mieszkanie przed oszustami, jak być bezpiecznym na ulicy.
2. Spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej.
Strażacy poruszyli tematykę piecyków gazowych i groźnego czadu, różnego rodzaju zagrożeń ogniem w gospodarstwie domowym oraz przedstawili przebieg akcji ratowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy
3.Spotkanie z komendantem straży miejskiej.
Komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu opowiedziała seniorom o zasadach sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.
4.Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.
Podczas spotkania z rzecznikiem praw konsumentów seniorzy dowiedzieli się jak ustrzec się przed agresywnym marketingiem, zawieraniem niekorzystnych umów, zakupowym naciągactwem oraz jak korzystać z gwarancji na zakupione towary i usługi.
5.Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
Seniorzy poznali zasady dotyczące ulg i uprawnień , w tym możliwości otrzymania dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętów, orzecznictwa o niepełnosprawności.

oraz dodatkowe spotkanie w Domu Kultury w Kętach z przedstawicielami policji oraz Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta

październik
2012

Konferencja podsumowująca projekt.
Pierwsza część konferencji miała charakter edukacyjny. Z seniorami spotkała się Pani Maria Wilgus- lekarz geriatra, która przybliżyła zebranym specyfikę tej specjalizacji, przedstawiła najczęstsze problemy wieku starczego oraz praktyczne sposoby na jak najdłuższe zachowanie zdrowia. Następnie za pomocą prezentacji multimedialnej podsumowano realizację projektu. Na zakończenie tej części spotkania wręczono certyfikaty „Zorientowanego Seniora” beneficjentom projektu. Wszystkich zebranych zaproszono na poczęstunek, podczas którego nie zabrakło dyskusji i wymiany uwag m.in. w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa osób starszych oraz tematu zdrowia zainicjowanego przez naszego prelegenta.

29 listopada 2012

 

W spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych wzięło udział 180 osób, po 60-70 osób na każdym z 6 spotkań. W konferencji podsumowującej projekt wzięło udział ponad 100 osób. Najmłodszy uczestnik miał 55 lat, a najstarszy 93 lata.
Zakłada się, że co najmniej 10 000 osób było odbiorcami projektu za pośrednictwem medialnej kampanii informacyjnej w portalach, gazetach oraz na plakatach i ulotkach oraz dzięki dystrybucji materiałów odblaskowych.