Stowarzyszenie Pokolenia

PROJEKT AKTYWNOŚĆStowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu informuje, że rozpoczyna realizację nowego projektu pod nazwą „AKTYWNOŚĆ NIE ODCHODZI NA EMERYTURĘ”, współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.

Projekt ma na celu ukazanie beneficjentom, że jesień życia  nie musi być pozbawiona dynamiki rozwojowej. Naszym celem jest zachęcenie seniorów w wieku emerytalnym do aktywności życiowej, fizycznej, kulturalnej i społecznej poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach, spotkaniach i wyjazdach i tym samym odciągnięcie od biernej postawy oraz stworzenie im warunków do samorealizacji.

Ten etap w życiu może być jak najbardziej okresem, w którym realizuje się nowe zadania, obiera nowe cele i podejmuje nowe zainteresowania. Nasz cykl aktywizacyjny ma pomóc w budowaniu tzw. „dobrej starości”.

Projekt zakłada realizację w okresie od czerwca do października 2010r. cyklu ciekawych zajęć „dla ducha i ciała”, na które składają się: zajęcia aktywizujące integracyjne, zajęcia twórcze, zajęcia ruchowe, zajęcia kulinarne, zajęcia kosmetyczne, zajęcia kulturalne (wyjazd do teatru) oraz  zajęcia informacyjne o uprawnieniach i możliwościach seniorów. 
Nasza propozycja skierowana jest do mieszkańców powiatu oświęcimskiego  w wieku emerytalnym.

 Udział w projekcie jest bezpłatny!!! Rekrutacja trwa do 15 czerwca!
Serdecznie zapraszamy!


Zapisy oraz szczegółowe informacje o można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia
ul. Czecha 8, pokój 4 od poniedziałku do piątku w godz.08.00-15.00
tel. 33/841-17-81; 790 287 967.