Stowarzyszenie Pokolenia

Oświęcimscy Seniorzy,

od 16 kwietnia istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Zakrywać można się szalikiem, chustką lub maseczką.

Stowarzyszenie „Pokolenia” we współpracy z Dziennym Domem Pomocy

oferuje pomoc dla seniorów, którzy mają trudności w pozyskaniu maseczki.m2

Po zgłoszeniu telefonicznym, maseczkę bawełnianą wielokrotnego użytku wraz z instrukcją jej użytkowania dostarczamy pod podany adres, do skrzynki pocztowej.

Ponad tysiąc maseczek już w domach seniorów!

Ogromne podziękowania za pomoc w dystrybucji dla Pani Kingi Rutkowskiej oraz strażaków z OSP Oświęcim

Potrzeby w zakresie maseczek można zgłaszać od pon.do pt w godz. 7.00-15.00, pod nr tel. 33 841-17-81; 783 434 107m4